Krickenbecker Seen
 
Het infocentrum van 
de Biologische Station 
Krickenbecker Seen

Meren, moerassen, weilanden en 
bossen vormen het beschermde 
natuurgebied Krickenbecker Seen. 
Het ca. 1300 ha. grote habitatricht-
lijn- en vogelbeschermingsgebied is 
één van de oudste beschermde 
natuurgebieden van de deelstaat 
Nordrhein-Westfalen. De vier meren 
van de Krickenbecker Seen zijn ver-
veende moerasgebieden waar turf is 
gestoken. Nu vormen ze waardevolle 
en beschermde leefgebieden die van 
grote betekenis zijn voor het natuur-
beheer.
In het midden van het uitgebreide 
natuurgebied ligt het infocentrum 
Krickenbecker Seen, waar het hele 
jaar voor bezoekers, jong en oud, 
veel te beleven is.

Het infocentrum werd in 1996 door 
de stichting Biologische Station 
Krickenbecker Seen geopend. Het 
biologische station beheert de be-
langrijkste natuurgebieden in het 
district Viersen. Het wil bezoekers 
een onuitwisbare indruk geven van 
de unieke pracht van natuur en land-
schap, planten en dieren, stimuleren 
tot milieuvriendelijk koopgedrag 
en informeren over de doelstellingen 
en conflicten bij natuurbescherming.

In 2005 werd het infocentrum omge-
bouwd en gemoderniseerd. Nu loopt een 
uitzichtplatform rondom de glazen foyer 
rechtstreeks tot aan de “Hinsbecker 
Bruch”. Van hieruit kan de bezoeker ver 
over het water van het meer uitkijken en 
ook watervogels observeren.
In de expositieruimte is nu genoeg plaats 
voor de natuurgerichte tentoonstelling, 
een natuurshop en de expositie met 
actuele thema’s.

Aan de hand van vier landschapsmodellen 
wordt de ontstaansgeschiedenis van de 
Krickenbecker Seen en de streek rond 
Nettetal weergegeven, vanaf de IJstijd tot 
aan de dag van vandaag. Wie nog verder 
terug wil in de geschiedenis kan door 
middel van grootbeelddia’s informatie 
krijgen over andere fenomenen die het 
landschap sterk hebben beïnvloed, zoals 
continentale verschuivingen, lokale 
aardbevingen, overstromingen en 
terrasvorming.

De vogelwereld is de meest opvallende 
diergroep in het gebied van de 
Krickenbecker Seen. De verschillende 
soorten zijn te zien op vogeltekeningen 
en aan de hand van preparaten. Op een 
computer zijn niet alleen de belangrijkste 
aspecten van inheemse vogels te zien, 
de bezoeker kan ook veel interessants te 
weten komen over het leven van vleer-
muizen. Acht soorten van deze fasci-
nerende zoogdieren leven in het natuur-
gebied Krickenbecker Seen.  

Op grote indrukwekkende panoramaaf-
beeldingen worden de broekbossen en 
merenlandschappen prachtig weergegeven. 
Achter vitrineglas wordt het hierbij be-
horende leven in en op het meer drie-
dimensionaal getoond. Vijvermosselen
dienen bittervoorns als broedplaats, een 
snoek loert naar een prooi, futen hebben 
een drijvend nest gebouwd en een ijsvogel 
speurt vanaf zijn jachtplaats over het 
water naar kleine visjes en andere prooien. 
Wie goed kijkt kan nog veel meer 
ontdekken.
Ook de onderwaterwereld kan worden 
bekeken. Aan de hand van 3D-dia’s, die 
een buitengewoon realistisch beeld 
geven, kunnen bezoekers ‘onderduiken’ 
in de planten- en dierenwereld van het 
natuurgebied.

Er is echter niet alleen veel te zien op de 
tentoonstelling. In een donkere ruimte 
zijn geluiden van vogels te horen waarbij 
tevens foto’s worden getoond van de soort 
die op dat moment zingt, of een ander 
geluid maakt.

Twee maal per jaar geven wisselende ex-
posities informatie over de fascinerende 
natuur in het district Viersen en over knel-
punten in de natuurbescherming.
Ook fotografen en kunstenaars met het 
thema natuur en milieu presenteren hier 
regelmatig hun werk.

Naast natuurlijke streekproducten, zoals 
vruchtensap uit de boomgaarden, kruiden 
en honing, worden hier ook informatie-
brochures en boeken over diverse natuur-
onder-werpen en wandel- en fietsroutes 
verkocht. 
Ten slotte nodigt de koffiehoek uit voor 
een gezellige pauze.

De ligging van het infocentrum direct aan de oevers van de Krickenbecker Seen, is een mooie gelegenheid voor wandelingen door het natuurgebied onder begeleiding van een gids. Bezoekers kunnen excursies boeken. Groepsrondleidingen zijn, op afspraak, elke dag van de week mogelijk. De toegang van het infocentrum is gratis. Openingstijden: April – oktober: woensdag tot en met zondag, 11:00 - 18:00 uur, November – maart: woensdag tot en met zondag, 11:00 - 17:00 uur Infocentrum Krickenbecker Seen Krickenbecker Allee 36 D-41334 Nettetal tel.: 0(049) 21 53-91 29 09 fax: 0(049) 21 53-9 58 35-9 e-mail: infozentrum@bsks.de www.bsks.de

 
     

 
  Krickenbecker Seen

 
  Krickenbecker Seen