Schloß Benrath
 

Museum voor natuur en landschap, Stichting „Schloß und Park Benrath” Al sinds 1929 bevindt zich in de westelijke vleugel van Kasteel Benrath het plaatse- lijke natuur- en landschapsmuseum Benrath, dat nu de naam “Museum voor natuur en landschap” draagt. De thema’s van de verzameling in het museum hebben voornamelijk te maken met de natuurhistorie van de gebieden “Niederrheinische Bucht“ en “Nieder- bergisches Land“. De bezoeker loopt in het museum vanaf de Rijnstroom bergopwaarts langs het door de rivier gevormde terrassen- landschap. Hier wordt kennis gemaakt met de rivier, de uiterwaarden, de laag-, midden- en hoofdterrassen en met het “Bergische Land”. Ook de planten- en dierenwereld wordt voorgesteld. Tevens is veel interessante informatie weergegeven over ecologische samen- hangen en het ontstaan en de ontwik- keling van de hier voorkomende leefgebieden. Aan het einde van deze wandeling door de regionale expositie, is een mooi uit- zicht te zien vanaf de hoogvlakte naar de silhouetten van de stad Düsseldorf. Tot de bijzondere attracties behoren: de “Koekoeksklok van Benrath”, broed- vogelgezang in de ochtenduren rond kasteel Benrath, in de sfeer van een elektronisch gevormde ochtendgloren, levende bijen in een observatiekorf en een “bijen-dans-klok”. Een wandeling door de aardkundige geschiedenis vormt het begin van de permanent zich uitbreidende expositie voor evolutiebiologie: een computer- gestuurde presentatie geeft in 15 min. inzicht in de ontstaansgeschiedenis vanaf de oerknal tot aan de mens, met informatie over de verschuiving van continenten en gereconstrueerde af- beeldingen van het leven in diverse tijdsperioden op de aarde. Op een stamboom voor planten en dieren zijn, door drukknoppen, de leef- tijden en familiebanden van ver- schillende fossielen te zien. Een interactief computerprogramma geeft een indruk van de levende wezens uit de oertijd. Een klein planetarium met een computer-astroprogramma maakt het mogelijk om een blik te werpen in de sterrenwereld. De tentoonstelling “Rivieren en uiter- waarden, met als bijzonder aandachts- punt de Rijn”, laat de grote variatie zien van de aan planten- en dierensoorten rijkste leefgebieden in Midden-Europa. Tevens wordt aandacht besteed aan de regionale natuur- en milieubescherming in overstromingsgebieden. Verdere informatie over biologielessen voor alle leeftijden en schoolvormen, vakantieactiviteiten, kinderverjaardagen, presentaties in de avonduren, tijdelijke thematische tentoonstellingen en het museumtijdschrift „Acta Biologica Benrodis” is te verkrijgen bij: Openingstijden winterseizoen (1.11. – 31.3.): di – zo: 11 – 17 uur zomerseizoen (1.04. – 31.10.): di – fr: 11 – 17 uur za en zo: 11 – 18 uur Benrather Schloß Benrather Schloßallee 102 D-40597 Düsseldorf Tel.: 0(049) 211/8 99 72 16 Fax: 0(049) 211/8 92 94 68 www.schloss-benrath.de

 
  Burg Brüggen

 
  Burg Brüggen